ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Generator

Projekt

Våra projekt

PicPecc

Hjälper barn att skatta sitt mående vid cancerbehandling. Projektets syfte är att utveckla, implementera och undersöka användningen av ett digitalt verktyg.

GoGlad

GoGlad motiverar till rörelse genom gamification. Det är ett digitalt spel med syfte att göra livet rörligare och roligare och som i första hand riktar sig till ungdomar och vuxna med intellektuella funktionsvariatoner.

Parkgömmet

Unikt lärospel mot grooming för barn. Hur talar vi med barn om deras vardag på nätet? Hur gör vi barn uppmärksamma på grooming – att det finns vuxna som tar kontakt med barn för att längre fram begå sexuella övergrepp?

Hur är det?

Hur är det? är framtagen tillsammans med organisationen Maskrosbarn. Appen förenklar för barn och unga att sätta ord på sina känslor, som de sedan kan använda i sin dialog med socialtjänsten.

Sambuh

Sambuh är en app med syfte att hjälpa ungdomar att uppnå sina mål under sin vistelsetid på HVB-hem. För att göra boendetiden mer konkret växer en digital planta fram under tiden appen används och när målen uppnås växer vackra blommor fram. 

Min utredning

En innovativ app som ska göra BUP-besöket mindre läskigt och krångligt. Min utredning ska hjälpa de som genomgår en utredningsprocess att förstå samt följa med i vad som händer under en pågående utredning.

Peppen

Peppen är en produkt som bygger på vårt helt egna koncept,  SparkR. Peppen är en produkt som syftar till att öka den aktiva arbetskulturen på jobbet hos Länsförsäkringar. 

Cancerbehandling

Patientinformationsfilmer kring cancerbehandling. Genom digital patientinformation kan man öka värdet i mötena mellan patient och vårdpersonal.

VR-Strålning

Med hjälp av VR-lösningen kan patienter gå på ett virtuellt studiebesök på Sahlgrenska strålningsavdelning. Tillsammans med en kompletterande app möjliggör VR-lösningen ett nytt sätt att hämta
information på.

STRADA

STRADA är utvecklat i nära samarbete med vårdgivare. Forskning visar att tidig och intensiv träning efter en stroke förbättrar möjligheterna att återfå ett normalt liv.

PROMT

Ett spel som ska hjälpa patienter att rehabilitera förvärvade hjärnskador. Med hjälp av en så kallad ”eyetracker” som läser av ögats rörelser spelar patienten olika minispel som tränar ögonen på varierande sätt. 

Palliativvårdsappen

Att vårda någon som ligger för döden kan vara svårt och skrämmande men det är också något som de flesta sjuksköterskor ställs inför i sin yrkesroll.

Förlossningsresan

I samarbete med Högskolan i Skövde har vi arbetat med allt från workshop, koncept och utveckling av appen  Förlossningsresan som är en del av projektet ”Digitalt föräldrastöd”.

PCV-spelet

För att sprida kunskap om personcentrerad vård bland vårdpersonal och närstående utvecklade vi PCV-spelet tillsammans med GPCC, Göteborgs universitet – Centrum för personcentrerad vård.

Kontakta oss

Ska vi inspireras av varandra?
Låt oss höras av!

Elin_Eriksson

Elin Eriksson

Affärsutvecklare

Dimh_WhatWeDo_Illustration_3
Malin_Dimh_Avatar

Malin Hall

Affärsutvecklare

Dimh_logo-1

Ska vi inspireras av varandra?
Låt oss höras av!

© Dimh 2022. All rights reserved.