Nu lanseras metodspelet ”Det stora äventyret” som innovationsbolaget Dimh tillsammans med Prinsparets Stiftelse tagit fram,med stöd från Vinnova. Syftet med spelet är att på ett lekfullt sätt bidra till ökad läslust hos barn och unga. Spelet, som lanseras inför det kommande läslovet, har skapats specifikt för barn som har dyslexi, men riktar sig till och kan spelas av alla barn i förskoleklass och lågstadieålder.

Gruppbild (från vänster till höger) på Anna Rydén, Kim Waller (båda Prinsparets Stiftelse), H.K.H. Prins Carl Philip och Malin Hall (Dimh).
Bild: Jonas Borg/Prinsparets Stiftelse.

Att kunna läsa, skriva och ta in information i både tal och skrift är grundläggande förutsättningar och förmågor som krävs för att delta i det demokratiska samhället. Oavsett om vi läser med ögonen, öronen eller med fingrarna, öppnar läsningen dörren till nya perspektiv och information.

“Vi har haft ett fantastiskt samarbete med Prinsparets Stiftelse och barnen som varit involverade i framtagande­processen. Med spelifierade moment fångar vi upp barnens intresse i meningsfull skärmtid. Våra barn är vår framtid och att vi fått vara en del i att påverka normaliseringen av dyslexi känns hoppfullt.”, säger Malin Hall, affärsutvecklare på Dimh.

I ”Det stora äventyret” får barnet bland annat öva på att ljuda stavelser, hitta ord och följa instruktioner. Metodspelet kan ses som ett komplement till annan lästräning och som ett sätt att skapa nyfikenhet för bokstäver, ord och språk.

Med Det stora äventyret vill Stiftelsen sprida kunskap om och nyansera bilden av dyslexi, för att bidra till ett samhälle där våra olikheter ses som styrkor. Till spelet hör därför ett kompletterande informations­paket om dyslexi, med fakta, tips på verktyg, appar och andra material.

Kim Waller, generalsekreterare på Prinsparets Stiftelse, fyller i om grunden för Det stora äventyret: “Prinsparets Stiftelse vill bidra till en framtid där var och en har möjlighet att nå sin fulla potential utifrån sina egna förutsättningar. Oavsett hur vi läser, kan det inte nog understrykas hur viktigt det är att alla barn och unga ges förutsättningar att lära sig att läsa. Med Det stora äventyret vill vi bidra med ett lekfullt och spelbaserat sätt att lästräna. Vår förhoppning är att alla som spelar spelet känner nyfikenhet och glädje inför alla kommandeäventyr i ordens och bokstävernas värld.”

Alla barn och unga har rätt att uppnå sin fulla potential.

Prinsparets Stiftelse grundades i samband med Prinsparets bröllop 2015, och det med visionen att alla barn och unga ska ha möjlighet att vara sig själva. Stiftelsen har två verksamhetsområden, Dyslexi och Tryggare nätvardag.

Dimh är ett innovationsbolag med fokus på hälsa. Med hjälp av digitalisering tar de fram unika verktyg baserat på målgrupp och behov för att på olika sätt ökakunskap och motivation. De använder ofta spelmekanismer som en röd tråd genom verktygen då det är ett effektivt sätt att skapa

meningsfullhet på. Dimh har tillsammans med Prinsparets Stiftelse under ett års tid arbetat med och tagit fram ”Det stora äventyret”.

Vill du testa spelet? Klicka dig in här.

Presskontakt:

Malin Hall, affärsutvecklare Dimh AB
malin.hall@di-mh.com
073-660 69 91