GoGlad

GoGlad för Hushållningssällskapet

GoGlad motiverar till rörelse genom gamification.
Det är ett digitalt spel med syfte att göra livet rörligare och roligare och som i första hand riktar sig tillungdomar och vuxna med intellektuella funktionsvariatoner.
Hushållningssällskapet Väst startade upp projektet GoGlad i augusti 2018 och utvecklingen pågår nu för fullt tillsammans med oss.
Projektet är finansierat av Arvsfonden. 

Tanken med spelet är att du ska kunna gå ut på en kort promenad, hitta virtuella frön, plantera dem, ta hand om dem,
skörda dem för att sedan laga till olika recept för att ta dig vidare i spelet. 

Vid sidan av att vara ett roligt spel leder GoGlad till ökad rörlighet och fler sociala kontakter, såväl virtuellt som i verkliga livet.
Möjligheten att odla virtuella grönsaker några kvarter bort kan förändra ett stillasittande och ensamt liv.
Projektet kommer att pågå under tre år för att utmynna i en fullt utvecklad produkt 2021.
Under projekttiden testas och förfinas appen. Personer med olika funktionsvariationer är involverade under hela utvecklingstiden,
och kommer även att delta i mässor och utställningar för att informera om appen. 

Vår del i projektet handlar om konceptutveckling, speldesign, grafik samt frontend- och backend-utveckling.
Appen kommer vara kostnadsfri, utan annonser och fullständigt fokuserad på glädjefylld användarnytta. 

http://www.goglad.nu/