Efter ett års samarbete är resultatet färdigt ✨ Tillsammans med Suicide Zero har vi skapat den värdefulla guiden Våga fråga Pocket som kan rädda liv.  

Våga fråga Pocket är gratis för alla som vill lära sig mer om hur man kan rädda liv. I guiden finns sex avsnitt som lär dig mer om hur man kan agera om någon verkar må dåligt eller har självmordstankar. Du kan också lyssna på personliga berättelser från människor med erfarenhet.  

• Våga fråga Pocket är en kortversion av Suicide Zeros utbildning våga fråga 
• Guiden tar ca 20 minuter.
• Sprid och ta del av guiden Våga fråga Pocket (vagafragapocket.se) 

Läs mer om projektet här.

Våga fråga Pocket är framtaget av Suicide Zero och Dimh med finansiellt stöd av Vinnova.