Projekt

Våra projekt

Några av de projekt vi slutfört genom åren.

GoGlad

för Hushållningssällskapet

GoGlad motiverar till rörelse genom gamification. Det är ett digitalt spel med syfte att göra livet rörligare och roligare och som i första hand riktar sig till ungdomar och vuxna med intellektuella funktionsvariatoner.

PicPecc

för GPCC

Hjälper barn att skatta sitt mående vid cancerbehandling. Projektets syfte är att utveckla, implementera och undersöka användningen av ett digitalt verktyg, det vill säga bildmässigt barncentrerat stöd (pictorial support in person-centred care for children; Picpecc) för att ge barn som genomgår cancerbehandling möjlighet till optimal symptomlindring och ett ökat/bibehållet välbefinnande. 

Hur är det?

för Maskrosbarn

Hur är det? är framtagen tillsammans med organisationen Maskrosbarn. Appen förenklar för barn och unga att sätta ord på sina känslor, som de sedan kan använda i sin dialog med socialtjänsten.

Parkgömmet

för Change Attitude

Unikt lärospel mot grooming för barn. 
Hur talar vi med barn om deras vardag på nätet? Hur gör vi barn uppmärksamma på grooming – att det finns vuxna som tar kontakt med barn för att längre fram begå sexuella övergrepp? Läroplanen understryker skolans ansvar att ge eleverna redskap för att navigera säkrare online. Genom att barnen spelar Parkgömmet öppnar pedagogen för trygga samtal om grooming, självkänsla, gränssättning och rättigheter. 

Sambuh

för HVB hemmet inom Göteborgs Stad

Sambuh är en app med syfte att hjälpa ungdomar att uppnå sina mål under sin vistelsetid på HVB-hem. För att göra boendetiden mer konkret växer en digital planta fram under tiden appen används och när målen uppnås växer vackra blommor fram. 

Min utredning

för BUP Västmanland

En innovativ app som ska göra BUP-besöket mindre läskigt och krångligt. Appen, Min utredning ska hjälpa de som genomgår en utredningsprocess att förstå samt följa med i vad som händer under en pågående utredning. 

PCV-spelet

för GPCC

För att sprida kunskap om personcentrerad vård bland vårdpersonal och närstående utvecklade vi PCV-spelet tillsammans med GPCC, Göteborgs universitet – Centrum för personcentrerad vård. 

STRADA

för Danderyds sjukhus

STRADA är utvecklat i nära samarbete med vårdgivare. Forskning visar att tidig och intensiv träning efter en stroke förbättrar möjligheterna att återfå ett normalt liv. 

PROMT

för Rehabmedicinska kliniken vid Karolinska institutet

Ett spel som ska hjälpa patienter att rehabilitera förvärvade hjärnskador. Med hjälp av en så kallad ”eyetracker” som läser av ögats rörelser spelar patienten olika minispel som tränar ögonen på varierande sätt. 

Palliativvårdsappen

för Högskolan i Skövde

Att vårda någon som ligger för döden kan vara svårt och skrämmande men det är också något som de flesta sjuksköterskor ställs inför i sin yrkesroll. Tidigare studier har visat att sjuksköterskestudenter känner sig osäkra inför mötet med patienter och närstående i den palliativa vården, vård i livets slutskede. 

Peppen

för Länsförsäkringar

Peppen är en produkt som bygger på vårt helt egna koncept, SparkR. Peppen är en produkt som syftar till att öka den aktiva arbetskulturen på jobbet hos Länsförsäkringar. 

Informationsfilmer

för RCC Väst och RCC Sthlm/Gotland

Genom digital patientinformation kan man öka värdet i mötena mellan patient och vårdpersonal. 

VR Strålning

för Regionalt Cancercentrum Väst

Med hjälp av VR-lösningen kan patienter gå på ett virtuellt studiebesök på Sahlgrenska strålningsavdelning. Tillsammans med en kompletterande app möjliggör VR-lösningen ett nytt sätt att hämta information på. Förhoppningen är att lösningen ska få cancerpatienter att känna sig trygga och mer förberedda inför strålbehandlingen. 

Förlossningsresan

för Högskolan i Skövde

I samarbete med Högskolan i Skövde har vi arbetat med allt från workshop, koncept och utveckling av appen Förlossningsresan som är en del av projektet ”Digitalt föräldrastöd”.