ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Generator

Integritets­policy

Så hanterar vi personuppgifter

På Dimh Norden AB värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd (till exempel skulle vi aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag). Denna integritets­policy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också vilka rättigheter du har och hur du kan använda dem.

Vad är en personuppgift och vad är behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Till exempel kan bilder och ljud­upptagningar som behandlas i en dator vara person­uppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (exempelvis IP-nummer) är person­uppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Behandling av person­uppgifter är allt som sker med person­uppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med person­uppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi behandlar?

Personuppgifts­ansvarig kallas den som bestämmer varför och hur person­uppgifter ska behandlas. En person­uppgifts­ansvarig kan till exempel vara en kommun, myndighet, organisation eller ett företag.

Dimh Norden AB ansvarar för de person­uppgifter vi lagrar. Organisations­nummer är 559441-8609. Adress: Pumpgatan 1, 417 55 Göteborg.

Om du har frågor om dina person­uppgifter kan du kontakta oss via: hello@di-mh.com

Om förändringar i integritetspolicyn

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritets­policy. Den senaste versionen av policyn finns alltid på vår webbplats www.di-mh.com.

Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av person­uppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål eller kategorier av person­uppgifter), eller som kan vara av avgörande betydelse för dig, får du information via e-post i god tid innan uppdateringarna börjar gälla. Där förklarar vi även innebörden av uppdateringarna och hur de kan påverka dig.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och i vilket syfte?

De personuppgifter vi lagrar är:
• Namn.
• Kontaktuppgifter (till exempel adress, e-post och telefonnummer).
• Inställningar i din profil.
• Din kommunikation med oss.

De behandlingar som utförs är:
• Insamling av e-postadresser för att skicka ut nyhetsbrev, samt ge dig information om händelser i våran verksamhet.

När vi använder dina personuppgifter för att utvärdera vårt arbete
Vi analyserar och utvärderar löpande vårt arbete i syfte att utveckla och förbättra våra tjänster och system. För oss är det viktigt du som medlem får vara med att påverka vårt utbud. 

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra kunders berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster och system. Vi sparar dina uppgifter i 36 månader från insamling och analys.

Kontakt­information

Adress

Pumpgatan 1
417 55 Göteborg

Mobil

+46 73 515 52 80

Sociala medier

.

© Dimh 2022. All rights reserved.