ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Generator

Projekt

Våra projekt

Webbutbildning i brukarinflytande

Kund: Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) i Västra Götaland och Göteborg 

Syftet med webbutbildningen är att stödja en långsiktig utveckling av metoder och aktiviteter för ökat
brukarinflytande inom vård och omsorg för personer med psykisk ohälsa.

Stickäventyret

Kund: Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset

Innovationen ”Stickäventyret” tar sig an samhällsfenomenet stickrädsla hos barn, där mobilappen är till för att hjälpa barn förbereda sig inför ett nålstick och för att bearbeta proceduren efter att det har genomförts. 

Space Secrets

Kund: Film and Tell

Webbaserat spel för barn att lära sig om våld i hemmet, våldets olika uttrycksformer och vägar till stöd.  

Det stora äventyret

Kund: Prinsparets Stiftelse

Webbaserat metodspel om dyslexi för kunskapsspridning och att normalisera bilden av dyslexi.

Våga fråga Pocket

Kund: Suicide Zero

Digital guide som ska öka handlingsberedskap och kunskap för att upptäcka suicidal risk och därmed rädda liv.

GoGlad

Kund: Hushållningssällskapet 

Digitalt spel med syfte att göra livet rörligare och roligare och som i första hand riktar sig till ungdomar och vuxna med intellektuella funktions­variatoner.

Park­gömmet

Kund: Change Attitude

Unikt lärospel mot grooming för barn.

PicPecc

Kund: GPCC

App som hjälper barn att skatta sitt mående vid cancer­behandling.

Hur är det?

Kund: Maskrosbarn

Appen Hur är det? förenklar för barn och unga att sätta ord på sina känslor.

Digital patient­information

Kund: RCC Väst och RCC Sthlm/Gotland

Patientinformations­filmer kring cancer­behandling. Genom digital patient­information kan man öka värdet i mötena mellan patient och vårdpersonal.

Fiskaren i skolan

Kund: Hushållningssällskapet Västra

Fiskaren i skolan är ett innovativt läromedel skapat för att undervisa barn och ungdomar om yrkesfiskets nyanser och betydelse. 

VR-Strålning

Kund: Regionalt Cancercentrum Väst

Med hjälp av VR kan patienter gå ett virtuellt studie­besök på Sahl­grenska strålnings­enheten. En kompletterande app möjliggör ett nytt sätt att hämta information på.

STRADA

Kund: Danderyds sjukhus

STRADA vägleder hur man bäst tränar efter en stroke.

Palliativ­vårds­appen

Kund: Högskolan i Skövde

Kunskapsspel för sjuk­sköterskor om vård inför livets slutskede.

PCV-spelet

Kund: GPCC

Spel för lärande kring personcentrerad vård.

Peppen

Kund: Länsförsäkringar

Peppen är en produkt som syftar till att öka den aktiva arbets­kulturen. 

PROMT

Kund: Danderyds sjukhus

Kombinationen av eyetracker och spel rehabiliterar för­värvade hjärnskador.

Min utredning

Kund: BUP Västmanland

Appen Min utredning ska hjälpa de som genomgår en utrednings­process att förstå samt följa med i vad som händer under en pågående utredning.

Förlossnings­resan

Kund: Högskolan i Skövde

Appen Förlossnings­resan är en del av projektet ”Digitalt föräldrastöd”.

Barncancer­centrum

Kund: Västra Götalandsregionen, Barncancercentrum

Barncancercentrum är en informations­app som ger information till föräldrar och närstående vars barn vårdas på Barn­cancer­centrum i Göteborg.

SIP-spelet

Kund: Västra Götalandsregionen

Genom gamification och med ett fokus på lättillgänglighet kretsar SIP-spelet kring att få en ökad förståelse för hur SIP-processer genomförs.

Sambuh

Kund: HVB-hemmet inom Göteborgs Stad

Sambuh är en app med syfte att hjälpa ungdomar att uppnå sina mål under sin vistelsetid på HVB-hem. För att göra boendetiden mer konkret växer en digital planta fram under tiden appen används och när målen uppnås växer vackra blommor fram.

Kontakta oss

Ska vi inspireras av varandra?
Låt oss höras av!

Dimh_WhatWeDo_Illustration_3

© Dimh 2022. All rights reserved.