ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Generator
custom-cover-arrow

Kund: Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset

Dimhs tjänster: workshop, konceptutveckling, speldesign, UX/UI, grafik, spelutveckling, målgruppstest

Stickäventyret

Vi har tillsammans med Henrik Hjelmgren, Karolinska Universitetssjukhuset , Astrid Lindgrens Barnsjukhus tagit fram två digitala hjälpmedel som består av en mobilapp och ett AR-spel till den primära målgruppen barn i åldrarna 5-15 år. 

Innovationen ”Stickäventyret” tar sig an samhällsfenomenet stickrädsla hos barn, där mobilappen är till för att hjälpa barn förbereda sig inför ett nålstick och för att bearbeta proceduren efter att det har genomförts. 

AR-spelet är till för att hjälpa barnet under en nålrelaterad procedur genom att distrahera från smärtupplevelsen. Barnet har på sig AR-glasögon, där en av fördelarna är att barnet har kontroll över vad som pågår i behandlingsrummet under nålsticket samtidigt som hen kan spela spelet. Spelet går ut på att sköta om träd som dyker upp i rummet. Barnet får vattna träden, se dem växa sig större och se en ekorre (som även finns i mobilappen) flytta in och hoppa runt bland trädtopparna. Barnet kan även initiera egna vattenkrig med personal och medföljande vuxen, där ingen behöver bli blöt på riktigt.  

Stickäventyret går att ladda ner gratis från App Store och Google Play Store från och med i januari 2023.
Augmented Reality är tillgängligt fysiskt på Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Stickäventyret är framtaget med finansiellt stöd av Vinnova.

stickaventyret_karolinska_astridlindgrens_barnsjukhus_nalstick_radsla_nalar
stickaventyret_karolinska_astridlindgrens_barnsjukhus_nalstick_radsla_nalar_behandlingsrum_purple

Process

Workshop

Samarbetet började med en workshop i Stockholm för att fånga upp syftet och förväntningarna på spelen. För att få en förståelse för vad barnen som är på sjukhuset får vara med om vad gäller nålstick, fick Dimh först följa med på studiebesök på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Därefter gjordes en gemensam analys av målgruppen för att få fram barnens behov och hur dessa behov kan uppfyllas. 

bild-20211123-090152-41637fff

Koncept

När vi på Dimh började med konceptarbetet fokuserade vi på målgruppens behov som kommit fram under workshopen.
Då det fanns fler än ett behov att uppfylla delade vi upp lösningen i en mobilapp med fokus på lärande och rehabilitering och en AR-app med fokus på distraktion under nålstick. 
 
Resultatet av konceptutvecklingen blev ett levande designdokument som beskrev hur mobil- och AR-spelet skulle kunna se ut och fungera, men med utrymme för justeringar under utvecklingens gång. Bilderna med den tillhörande beskrivande texten kunde sedan kund visa upp för målgruppen för att inhämta feedback. 

Målgruppstester

För att säkerställa att mobil- och AR-spelet uppfyllde målgruppens behov och förväntningar genomfördes målgruppstester både i mitten och slutet av utvecklingsfasen. Justeringar gjordes därefter baserat på målgruppens feedback. 
 
För Dimh är målgruppstester en mycket viktig del av processen. Det säkerställer att vi är på väg i rätt/fel riktning, samtidigt som det skapar en grund för våra resonemang när vi skall fatta beslut. 

TEST-AR

Utveckling

Utvecklingen av Stickäventyret har skett i en iterativ process där delar av mobil- och AR-spel kunnat visas upp för kund under utvecklingens gång. En stor fördel med detta är att kund är involverad genom hela processen, själva har kunnat dela bilder eller material med målgruppen för att inhämta feedback och där vi på Dimh tidigt kunnat fånga upp feedback när tid ännu fanns för att göra justeringar eller ändra riktning. 
 
Med ett engagerat och noggrant utvecklingsteam, som var involverade från start och under hela processen, kunde Stickäventyret lanseras i oktober 2022.  

Har du frågor om projektet? 

Dimh_Avatar_Stefania

Stefania Citraro

Affärsutveckling och samarbete

© Dimh 2022. All rights reserved.