ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Generator
custom-cover-arrow

Kund: Film and tell

Dimhs tjänster: konceptutveckling, workshop, speldesign, grafik, UX/UI, spelutveckling, frontend

Space Secrets

Space Secrets  är ett webbaserat spel för barn att lära om våld i hemmet, våldets olika uttrycksformer och vägar till stöd. Spelet utspelar sig i det fiktiva solsystemet Nati med karaktärer bestående av robotar som lever i olika familjekonstellationer. Spelaren jobbar på en känslocentral och får i uppdrag att ta reda på varför ett antal robotbarn i solsystemet mår dåligt, har svårt att koncentrera sig i skolan, är nedstämda eller arga.  
 
Spelaren får besöka solsystemets olika planeter och upptäcker då att allt inte står rätt till i robotarnas hem. Genom att tillgå minnesscenarion från robotarnas liv, som skildrar scenarion där olika former av våld exemplifieras, lär sig spelaren om våldets olika uttrycksformer och vad det kan innebära för ett barn att bevittna våld hemma. Beta-versionen av spelet består av fem planeter som representerar fysiskt, psykiskt, socialt, ekonomiskt och sexuellt våld.  
 
Idag är det minst 160 000 barn och unga i Sverige som ser, hör och känner till våld i hemmet. Forskning visar att upplevelser av våld under barndomen kan ge allvarliga konsekvenser för barn och ungas psykiska och fysiska hälsa samt utveckling. Genom att öka barns förutsättningar att inhämta information om våld i hemmet på barns egna villkor stärker vi deras kapacitet att våga berätta för en utomstående om de själva, eller någon de känner, är utsatta för våld i hemmet. 
 
Space Secrets  produceras av Film and Tell och utvecklas av Dimh, i samarbete med Voice for Change och med stöd av Vinnova. I maj 2022 lanserades en betaversion av Space Secrets. Vi söker nu finansiering för att fortsätta utveckla spelet. Vill du vara med eller veta mer? Kontakta  Stefania Citraro.
  
Är du mellan 12–18 år? Då ser vi gärna att du testar spelet och svarar på en kort enkät för att hjälpa oss utveckla spelet vidare.

Här finns länk till Space Secrets.
  

Bilden visar det fiktiva solsystemet Nati med sex stycken planeter i olika färger samt en stor gul sol. Rymden ses i bakgrunden med stjärnor och allt annat är lila blått.
Bild på en stor blå vuxen och en liten grå rymdvarelse med antenner på huvudet och runda kroppar, armar och ben. Det är gula stjärnor runtom rymdvarelserna och de står på en grön stor äng med växter runtomkring och stora svamp liknande växter. I bakgrunden ser man ett rött hus med ljusblåa kontraster.

Bilder från Space Secrets

Har du frågor om projektet? 

Dimh_Avatar_Stefania

Stefania Citraro

Affärsutveckling och samarbete

© Dimh 2022. All rights reserved.