ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Generator
custom-cover-arrow

Kund: Suicide Zero

Dimhs tjänster: workshop, konceptutveckling,
grafik, UX/UI, frontend, filmproduktion

Våga fråga Pocket

Vi har tillsammans med Suicide Zero tagit fram guiden Våga fråga Pocket.

Syftet med Våga fråga Pocket är att öka handlingsberedskap och kunskapen bland allmänheten. För att upptäcka suicidal risk och för att ta de svåra men livsviktiga samtalen med en familjemedlem, vän eller kollega, vilket kan bli vändningen i en suicidal process.

Målet är att rädda fler liv.

Våga fråga Pocket är gratis för alla som vill lära sig mer om hur man kan rädda liv.

I guiden finns sex avsnitt som lär dig mer om hur man kan agera om någon verkar må dåligt eller har självmordstankar. Du kan också lyssna på personliga berättelser från människor med erfarenhet.

Öka din kunskap genom att besöka vagafragapocket.se

Våga fråga Pocket är framtaget av Suicide Zero och Dimh med finansiellt stöd av Vinnova.

SZ_Person
IMG_9465
SZ_Iphone_Mockup

UI / UX

Det kan vara svårt att föra ett samtal om suicid. Det finns många myter som kan skapa hjärnspöken och stress för människor som känner att de vill men inte vågar. I Dimh UI / UX arbete så ville vi förenkla denna process av att ge information på ett enkelt och stressfritt sätt.

Utmaningen var att samla och strukturera mycket information. Samtidigt som vi ville få den att kännas interaktiv. Att ge en känsla av att det som står, är lätt och inget man behöver vara rädd för att ta till sig.   

Därför designade vi ett system som gör det möjligt för användaren att ha allt ovan nämnda på en och samma sida. Med intelligent struktur och funktioner som tar fram och bort material med enkla svepningar och gester. Tanken är att du ska vara en knapp, en svepning till den informationen du behöver. 

Screen_Recording_20221005_115441_Chrome
SuicideZero_Graphics

Grafik / Ikoner

Knapparna och ikongrafiken är en kombination av mjuka och hårda former. Det som är extra viktigt representeras av hårda former och det som skall vara informativt, guidande är representerat av mjuka former. 

SuicideZero_Bilder

Bilder

Bilderna är valda för att visa mänskliga möten och ge en känsla av hopp och tröst. När det finns grafik och text på bilderna så läggs alltid ett mörkt filter på bilderna för att garantera läsbarhet och tillgänglighetsfaktor. 

Process

Workshop

Samarbetet började med en workshop i Stockholm. För att kartlägga behov och de önskade effekterna av verktyget gick vi igenom flera punkter så som självmords­prevention, olika begrepp, ordval kring självmord, psykisk ohälsa och hur det kan vara att vara orolig för någon. Och hur man som person kan få kunskap i att våga fråga en annan medmänniska.

Bilder från Dimh och Suicide Zeros workshop i Stockholm.

SuicideZero_Workshop

Koncept & prototyp

När vi på Dimh började med konceptarbetet så fokuserade vi på berättandet.

Vi ville att människan skulle stå i fokus och att berättelser kring suicidalitet skulle vara utgångs­punkten för materialet. Det var viktigt att få fram ett flöde där information samlades i tydliga sektioner och att innehållet var strukturetat och enkelt att följa.

Känslan man skulle besvara var om man är orolig för någon anhörig, vän eller bekant. På ett enkelt sätt ville man få svar på hur du gör när du ska påbörja ett samtal kring ett svårt ämne. En användarresa krävdes och på så sätt guidas användaren i sin resa att hitta svar på att våga fråga om självmordstankar. Guiden är baserad på Suicide Zeros Våga Fråga utbildning och resulterade i ett pocketformat. 

En prototyp togs fram som skulle vara så lik den slutgiltiga versionen som möjligt. Prototypen användes i ett målgruppstest för insamling av feedback.

Målgruppstester

Inledningsvis i projektets konceptfas men också under utvecklingsfasen utfördes målgruppstester. Det gjorde vi för att säkerställa behov och önskade effekter av guiden. Därefter gjorde vi justeringar baserat på målgruppens feedback. 

För Dimh är detta en mycket viktig del av processen. Det säkerställer att vi är på väg i rätt/fel riktning, samtidigt som det skapar en grund för våra resonemang när vi skall fatta beslut. 

Utveckling

Under utvecklingen gjordes iterativa förändringar i guiden baserat på målgruppen och experters feedback.

Med ett engagerat och noggrant utvecklingsteam, som var involverade från start och under hela processen kunde Våga fråga Pocket levereras i okt 2022.

Filmat material

Redan i konceptfasen tog vi ett steg i riktningen att göra guiden så tillgänglig som möjligt. Därav fanns ett stort värde i att erbjuda filmat material som alternativ till text.

En expert hos Suicide Zero kompletterar de olika textavsnitten i guiden med inspelad video. 

Det filmade materialet testades av under målgrupps­testerna. Majoriteten av deltagarna uppgav att det är bra att ha alternativ till text.

Personliga berättelser

Under utvecklingen av guiden spelade vi in personliga berättelser i videoformat. Tanken med att ha med personliga berättelser var att kunna relatera till situationer man själv befunnit sig i eller kan komma att hamna i.

Bengt, Anna, Claes, Bosse och Emma var de personer som delade med sig av sina personliga erfarenheter inom ämnet. De gripande berättelserna finns att ta del av i guiden.

En sammanställd bild av 5 personer som delat sina personliga berättelser och erfarenheter kring självmord, att vara anhörig, eller att ha psykisk ohälsa.

Har du frågor om projektet? 

Dimh_Avatar_Stefania

Stefania Citraro

Affärsutveckling och samarbete

© Dimh 2022. All rights reserved.