ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Generator
custom-cover-arrow

Kund: Göteborgs Universitet, Centrum för person­centrerad vård (GPCC)

Dimhs tjänster: konceptutveckling, speldesign, grafik, UX/UI, spelutveckling, frontend, backend.

PicPecc

PicPecc är ett projekt som handlar om att ta fram en app för att barn med cancer ska kunna skatta sina symptom och välbefinnande. Kunden är Göteborgs Universitet (GPCC) och samarbetspartners är Uppsala Universitet, Högskolan i Väst, Högskolan i Borås, Sahlgrenska, Norra Älvsborgs Sjukhus (NÄL) Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS), Skaraborgs Sjukhus (SKAS), University of Pretoria , University of Free State, University of Western Cape och Red Cross Hospital.

Projektets syfte är att utveckla, implementera och undersöka användningen av ett digitalt verktyg, det vill säga bildmässigt barncentrerat stöd (pictorial support in person-centred care for children; Picpecc) för att ge barn som genomgår cancer­behandling möjlighet till optimal symptomlindring och ett ökat/bibehållet välbefinnande.

Barns rätt till kommunikation utgör grunden i detta projekt, och barns kommunikation gällande illamående, rädsla, smärta trötthet, ångest och välbefinnande har en central plats. Barnets egen berättelse utgör grunden för de professionellas beslut om vårdåtgärder. Användningen av personcentrerad vård inom barn och ungdomssjukvården medför flera utmaningar, såsom otillräcklig kunskap gällande barns psyko­sociala ålders­relaterade utveckling och/eller mognad eller otillräcklig språklig och/eller kulturell kompetens.

Projektet utgår från universell design, vilket innebär att alla skattningar förklaras och genomförs med stödfunktioner som text, bild och ljud. Detta projekt kommer tillsammans med barn med cancer, vårdnads­havare och vårdpersonal att utveckla Picpecc som bland annat kan användas för att rapportera symptom vid cytostatika­behandlingar, nålprocedurer, postoperativt efter kirurgi vid sondsättningar, samt vid stamcellstransplantationer.

PicPecc utvecklas i samarbete med GPCC och projektet är ett samarbetsprojekt mellan Sverige och Sydafrika. Detta är exempel på två länder med helt olika förutsättningar, men som ändå delar utmaningar där språkliga utmaningar är en av dessa.

Här finns länk för mer information om Picpecc.

Picpecc_Mockup_App

Appen Picpecc

Djuren_Skugga

Djuren som går att samla på i Picpecc.

Picpecc_Mockup_färger

Färgerna som används i Picpecc.

© Dimh 2022. All rights reserved.