ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Generator
custom-cover-arrow

Kund: Maskrosbarn

Dimhs tjänster: konceptutveckling, UX/UI, frontend, backend.

Hur är det?

Citat från Maskrosbarn: ”Så träffade vi Dimh och kände att det var en perfect match”.

Maskrosbarn är en ideell förening som i 15 år har arbetat för barn och unga som växer upp med missbrukande föräldrar, som mår psykiskt dåligt eller utsätter dem för våld. Vi har tillsammans med Maskrosbarn haft workshops med ungdomar och socialtjänsten där ungdomarna beskrev att de ofta får träffa många olika social­sekreterare och att det är jobbigt att återberätta sin livssituation flera gånger, samt hur de känner och hur de mår. Ungdomarna önskade ett enkelt sätt att kommu­nicera på med sin socialsekreterare för att kunna berätta vad de känner och vilka behov de har. Social­tjänsten ville ha en lösning som gör det lättare för dem att prata med ungdomarna, så att samtalet inte ska kännas lika pressat. De ville ha en lösning som öppnar upp för att prata om svåra ämnen. De ville ha ett nytt sätt att arbeta mer interaktivt på tillsammans med ungdomarna och ville därför ha en app.

Målet är att barn och unga på ett enkelt sätt ska kunna sortera och sätta ord på sina känslor. I appen kan de få ner sina tankar och känslor och därför är appen uppbyggd på olika ämnen så att man kan strukturera dem lättare. Det är ett interaktivt och visuellt sätt att arbeta på för att involvera barn och unga i dialogen. På så sätt slipper ungdomarna upprepa sin livssituation. Social­sekreteraren får en bättre överblick över ungdomarnas livssituation genom informationen som barn och unga fyller i i appen. Informationen sparas i ett så kallat portabel dokument format mer känt som en PDF. PDF:en kan sparas i barnet och ungdomens handling.

Inga sekretessuppgifter sparas och man kan radera allt innehåll. Appen är gratis och utan reklamannonser! Syftet är att skapa förståelse, göra ungdomen sedd och involverad i sin kontakt med social­tjänsten för att lättare prioritera behov. Vi hoppas att appen Hur är det? kommer göra stor skillnad för barn och unga och de som jobbar inom socialtjänsten. Appen finns att ladda ner på Google Play och App Store.

Här finns länk för mer information om Hur är det?

Mobile_Mockup_hur-ar-det

I appen Hur är det? kan barn och ungdomar sätta ord på sina känslor och sitt mående och de kan sedan använda informationen i sin dialog med socialtjänsten.

Har du frågor om projektet? 

Dimh_Avatar_Stefania

Stefania Citraro

Affärsutveckling och samarbete

© Dimh 2022. All rights reserved.