ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Generator
custom-cover-arrow

Kund: Prinsparets Stiftelse

Dimhs tjänster: konceptutveckling, speldesign, grafik, UX/UI, frontend

Det stora äventyret

Vi har tillsammans med Prinsparets Stiftelse tagit fram ett metodspel. Syftet med Det stora äventyret är att på ett lekfullt sätt bidra till ökad läslust hos barn och unga, genom att skapa nyfikenhet för bokstäver, ord och språk.

Det stora äventyret har skapats specifikt för barn som har dyslexi, men riktar sig till och kan spelas av alla barn i förskole­klass och lågstadie­ålder. Barn från Lilla Djurgårds­akademien har varit med i hela utvecklingen, från idé och framtagande av innehåll, där deras input varit oerhört viktig för resultatet.

Barnen får bland annat öva på att sortera varor, ljuda stavelser och hitta ord. Metodspelet innebär även möjligheter att öva på koncentrationen, följa instruktioner samt att lära sig mer om dyslexi. Målet är att sprida kunskap om och nyansera bilden av dyslexi, och bidra till ett samhälle där våra olikheter ses som styrkor. 


Öka din kunskap om dyslexi genom att besöka  detstoraaventyret.prinsparetsstiftelse.se
Kräver inga inloggnings­uppgifter, sparar inga person­uppgifter och är gratis. Det stora äventyret kan spelas på desktop eller platta (dvs iPad eller liknande) 

Det stora äventyret är framtaget av Dimh och Prinsparets Stiftelse med finansiellt stöd av Vinnova.

Den 28 oktober 2022 lanserades
Det stora äventyret på Folkets hus i Solna.

H.K.H. Prins Carl Philip med sitt genuina engagemang för barnen var på plats under lanseringen för att se hur metodspelet togs emot. Prinsen slog sig ned med barnen i tältet och lyssnade in deras reaktioner med stor nyfikenhet.

På lanseringen bjöd Prinsparets Stiftelse in barn till att testa metodspelet.
De hade inrett lokalen som om man kom in i delar av spelet, så kreativt och inbjudande! Barnen älskade det!

I metodspelet kan man besöka ”tältplatsen” och i lokalen hade de satt in ett riktigt tält, med granar och hela köret för att man skulle få en levande upplevelse från det som också händer i metodspelet, så fint! Det var många ivriga barn i andra klass som med varsin Ipad fick testa Det stora äventyret.

 

Image not found

Bild: Jonas Borg / Prinsparets Stiftelse

Process och framtagande

Workshop

Samarbetet började med en workshop i Stockholm.

För att kartlägga behov och de önskade effekterna av verktyget gick vi igenom flera punkter om vad dyslexi är, vilka styrkor man vill lyfta, vilka utmaningar som finns och hur man kan få barn att i preventivt syfte ge ökad kunskap. Att ge barn kunskap i tidigt skede ökar möjligheterna till att barn ber om hjälp av en trygg vuxen. Prinsparets Stiftelse har som ambition att normalisera dyslexi och vi spånade på vilket sätt man kan nå yngre barn och ge dem kunskap om dyslexi.

Vi gjorde en kartläggning av situationer och behov samt analys av målgrupp med målet att

Skapa ett spelifierat webbaserat verktyg som ska kunna tillgodose följande:

  • Sprida och tillgängliggöra kunskap inom dyslexi
  • Lyfta de många hjälpmedel som redan finns inom dyslexi


Prinsparetsstiftelse_workshop

Bilder från Dimh och Prinsparets Stiftelse i Stockholm.

det-stora-aventyret-star-dimh-prinsparets-stiftelse_start_ipad_mockup_2_noshadows_1080
det-stora-aventyret-star-dimh-prinsparets-stiftelse_start_ipad_mockup_small

UX/UI

Användaren kan i delar av spelandet få dialogrutorna upplästa för sig.

Under menyn i Det stora äventyret kan användaren välja mellan två typsnitt som skall öka läsbarheten.

MicrosoftTeams-image-32

Karaktärer & tema

igelkotten
katten
myran
kaninen

Låt oss presentera karaktärerna i Det stora äventyret.

Igelkotten Tagg, Myran My, Katten Stella och Kaninen Stig.

Val av djur, feedback på utseende och deras namn har tagits fram med hjälp av barn ur målgruppen i målgruppstester.

Tema - När vi har valt ord till övningarna och de fysiska korten, har vi följt temat i de olika områdena.

Språk och tonalitet - Tillsammans med specialpedagoger har vi arbetat fram föredragen tonalietet och text i metodspelet.

 

det-stora-aventyret-star-dimh-prinsparets-stiftelse_karta

Karta - områden

BynZoom-1
Lagret_eld_v3-2
Stugan-upplyst-v3-1
Floden

Byn - Tältplatsen - Skogen - Floden

Övningar

KokaBrygd_09
Sorting_04
KokaBrygd_03
det-stora-aventyret-star-dimh-prinsparets-stiftelse_floden_ordflata
det-stora-aventyret-star-dimh-prinsparets-stiftelse_taltplatsen_iggesdag
det-stora-aventyret-star-dimh-prinsparets-stiftelse_trumma_stubben

Val av övningar
- Valet av övningarna följer de olika områdenas teman. Även de olika karaktärerna som följer barnet i områdena finns med i övningarna och förklarar hur övningarna går till.

Alla övningar baseras på något av syfterna: att öva på exekutiva förmågor, att memorera, organisera, sortera och koncentration.  Men även allmänt kring läs- och skrivförståelser, så som att läsa stavelser. Gemensamt för alla är sådant som kan vara svårt för en dyslektiker.

Det är också viktigt att fokusera på dyslektikers styrkor. Tex att berätta historier eller problemlösning etc. 

I övningen "Igelkottens dag" får barnet träna på att sortera och strukturera information genom bild och text som i en mindmap. När barnet har klarat området får hen det fysiska kortet med en fysisk övning. Detta moment fokuserar på att lyfta styrkan i att få återberätta en berättelse i ord och med fantasi.

Progress och svårighetsgrad
- Vi grundande besluten på de flertalet målgruppstester vi hade med olika barn. De gav oss indikationer och feedback kring progression och vilken svårighetsgrad övningarna skulle ha. 

Uppläsning
- I de textdialoger som visas i spelet finns möjlighet till röstuppläsning

prinsparets_stiftelse_dyslexi_dimh_utveckling_unity_speldesign_malgruppstest

Bild från ett målgruppstest.

Fysiska kort

De fysiska korten får man när man klarat av ett område. På kortet finns också en kod att knappa in i verktyget om man vill kunna återkomma där man slutat och inte är på samma dator/platta som när man spelade sist.

På varje kort står ett tips på en fysisk övning.

Korten kan även skrivas ut och färgläggas. 

physicalcard_campsite_nocode
physicalcard_river_nocode
physicalcard_forest_witchhouse_nocode

Barnbibliotek & vuxenbibliotek

det-stora-aventyret-star-dimh-prinsparets-stiftelse_dimh_barnbiblioteket_
det-stora-aventyret-star-dimh-prinsparets-stiftelse_dimh_vuxenbiblioteket_

Här har Prinsparets Stiftelse samlat både fysiska och digitala tips så som fakta, verktyg, appar och annat material.

Detta för att öka kunskapen om samt nyansera bilden av dyslexi.

De båda biblioteken nås från menyn på startsidan och barnbiblioteket kan även nås inne i metodspelet i "Byn" för att barnet i ett naturligt flöde skall kunna ta del av innehållet.

Plattformar

Det stora äventyret är idag utvecklat för plattor och desktop.

ipad_
desktop_

Har du frågor om projektet? 

Dimh_Avatar_Stefania

Stefania Citraro

Affärsutveckling och samarbete

© Dimh 2022. All rights reserved.