ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Generator
custom-cover-arrow

Kund: HVB-hemmet inom Göteborgs Stad

Dimhs tjänster: konceptutveckling, speldesign, grafik, spelutveckling, frontend, backend

Sambuh

Sambuh är en app med syfte att hjälpa ungdomar att uppnå sina mål under sin vistelsetid på HVB-hem. För att göra boendetiden mer konkret växer en digital planta fram under tiden appen används och när målen uppnås växer vackra blommor fram.

Målen med vad ungdomen ska uppnå för att räknas som färdiga med Sambuh är samma saker som tidigare skrivits i deras genomförandeplan. Eftersom målen blir för abstrakta konkretiseras de till flera små korta uppdrag. Om de klarar uppdragen växer en digital planta fram som representerar ungdomarnas utveckling. Ju bättre de klarar av sina uppdrag och är delaktiga desto mer växer plantan. När ungdomens kontakt­person på Sambuh anser att hen klarat av ett av målen växer blomman fram. Appen kan på ett tydligt sätt visualisera och tydliggöra för ungdomarna vad det innebär att bo på HVB-hemmet. Ungdomarna blir mer aktiva under den tid de bor på hemmet. Målet är att ungdomarna ska klara hela sin själv­ständighets­process, att de ska klara av att bo i ett eget boende. Med appens hjälp kan ungdomarna se vilka delar de behöver öva på och se hur mycket av boendetiden som återstår.

Här finns länk för mer information om Sambuh.

sambuh_screenshot_iphone_1242x2208_1
sambuh_screenshot_iphone_1242x2208_2
sambuh_screenshot_iphone_1242x2208_3
sambuh_screenshot_iphone_1242x2208_4

I Sambuh kan ungdomarna se vilka delar de behöver öva på, vad de har för uppdrag och hur mycket av boende­tiden som återstår. Varje avklarat mål gör så att växten får fler och fler blommor vilket ger omedelbar positiv feedback och uppmuntran.

© Dimh 2022. All rights reserved.