ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Generator
custom-cover-arrow

Kund: Västra Götalandsregionen

Dimhs tjänster: konceptutveckling, speldesign, UX/UI, grafik, spelutveckling

SIP-spelet

Syftet med SIP-spelet är att spelaren genom gamification ska få en förståelse för hur SIP-processen genomförs på djupet. Förståelsen sker på ett interaktivt sätt, som ett digitalt rollspel, då spelaren får träffa olika fiktiva personer som är i behov av en SIP (Samordnad individuell plan). Personerna har olika behov och spelaren får olika roller utifrån vem som uppmärksammar behovet av SIP. Projektet finansierades av stadsbidrag för psykisk hälsa 2020, genom den överenskommelse SKR har med Regeringen.

Spelet går ut på att spelaren går igenom hela SIP-processen som sker i följande sex moment: upptäck behov, förbered, kalla/bjud in till SIP-möte, genomför mötet, följ upp och avsluta ärendet. När man avslutat ärendet så får man se hur nöjda alla inblandade var med det man som spelare gjorde. Under spelets gång dyker det upp nya och varierande SIPar vilket gör att man som spelare får chansen att förbättra sig. I spelet finns det även en avatar som ger dig tips och poängterar viktiga delar i SIP-processen och vill man lära sig mer om SIP så finns det filmer, poddar och annat stödmaterial inlagt i spelet.

Screenshot från SIP-spelet
Screenshot från SIP-spelet
Screenshot från SIP-spelet
Screenshot från SIP-spelet

Genom gamification och med ett fokus på lättillgänglighet kretsar SIP-spelet kring att få en ökad förståelse för hur SIP-processer genomförs. I spelet får spelaren träffa olika fiktiva personer som är i behov av en SIP. SIP står för Samordnad individuell plan och SIP-spelet har gjorts inom uppdraget ”Stärkt arbete med SIP i Västra Götaland”.

Har du frågor om projektet? 

Dimh_Avatar_Stefania

Stefania Citraro

Affärsutveckling och samarbete

© Dimh 2022. All rights reserved.