ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Generator
custom-cover-arrow

Kund: GPCC

Dimhs tjänster: konceptutveckling, speldesign, grafik, spelutveckling.

PCV-spelet

Ett spel för lärande kring person­centrerad vård.

Personcentrerad vård innebär att vårdtagare inte bara ses som en patient med en diagnos utan som en hel person, med upplevelser och kunskaper som är avgörande för att vården av samma person ska bli bra. För att sprida kunskap om personcentrerad vård bland vårdpersonal och närstående utvecklade vi PCV-spelet tillsammans med GPCC, Göteborgs universitet – Centrum för personcentrerad vård.

– När en forskningsbaserad verksamhet och ett spelföretag möts uppstår ett spännande möte. Vi har fått lära oss att använda texter och bilder på ett nytt sätt, och att tänka mer i speltermer, säger Irma Lindström Kjellberg.

Här finns länk för mer information om PCV-spelet.

I PCV-spelet lär sig spelaren om hur man arbetar med person­centrerad vård genom att spelaren får ta del av patienternas historia och förut­sättningar så att det går att ta tillvara på patienternas styrkor och göra dem delaktiga i behandlingen.

© Dimh 2022. All rights reserved.