ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Generator
custom-cover-arrow

Kund: Högskolan i Skövde

Dimhs tjänster: konceptutveckling, speldesign, grafik, spelutveckling.

Palliativvårdsappen

Att förberedas inför att vårda vid livets slutskede.

Att vårda någon som ligger för döden kan vara svårt och skrämmande men det är också något som de flesta sjuk­sköterskor ställs inför i sin yrkesroll. Tidigare studier har visat att sjuksköterskestudenter känner sig osäkra inför mötet med patienter och närstående i den palliativa vården, vård i livets slutskede.

Palliativvårdsappen är ett lärandespel i ämnet, med syfte att göra steget till själva mötet med patienten mindre skrämmande och främmande. Studenterna ställs i spelet inför olika scenario där de själva får ta ställning till vilka åtgärder som kan utföras och fundera på vad som kan sägas till exempelvis en fiktiv döende patient och hennes dotter. Valen av åtgärder spelaren gör får konsekvenser, vilket gör att spelaren kommer till nya insikter, exempelvis om patienten plötsligt får ont eller blir rädd.

Spelet innefattar en kunskapsdel, scenarier med patienter och närstående samt ett uppföljande seminarium med lärare och studenter. Appen är framtagen på uppdrag av forskare från Högskolan i Skövde, Göteborgs universitet och Sophiahemmet Högskola i Stockholm

I spelet får man lära sig om palliativ vård genom att själv göra val som påverkar patienten.

© Dimh 2022. All rights reserved.