ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Generator
custom-cover-arrow

Kund: Danderyds sjukhus

Dimhs tjänster: konceptutveckling, speldesign,
grafik, spelutveckling.

STRADA
för Danderyds Sjukhus

STRADA är utvecklat i nära samarbete med vårdgivare. Forskning visar att tidig och intensiv träning efter en stroke förbättrar möjligheterna att återfå ett normalt liv. Andra viktiga faktorer för en effektiv rehabilitering är att den är individanpassad, regelbunden och övervakad av vårdpersonal. Med hjälp av en rörelsekamera, mikrofon på patientsidan, står vårdgivaren i kontakt med patienten via en dator med videokamera. Detta gör att patienten kan rehabiliteras effektivt i hemmet.

Övningarna omfattar sju olika varianter som bygger på etablerade metoder och skalor specifikt för stroke-patienter. Övningarna är utformade som ett spel vilket leder till en högre motivation att träna hos patienterna. Patientens rehabiliteringsplan förbereds av vårdpersonal som har tillgång till ett integrerat patienthanteringssystem i vilket all patientdata, träningsplaner och registrerade träningsutfall finns tillgängliga. Övningarna fokuserar på att bygga upp patientens styrka, rörlighet och koordination.

Animerad kvinna som övar upp sin rörlighet efter en stroke i appen strada. Omgivningen är grön och har mycket träd.
Animerad person på en flotte som balenserar för att kunna åka på den.

Patienter som drabbats av stroke gör i STRADA övningar som fokuserar på att bygga upp patienters styrka, rörlighet och koordination.

Dimh_logo-1

Ska vi inspireras av varandra?
Låt oss höras av!

© Dimh 2022. All rights reserved.