ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Generator
custom-cover-arrow

Kund: Hushållningsällskapet Västra

Dimhs tjänster: konceptutveckling, speldesign, grafik, UX/UI, frontend, 3D Modellering

Fiskaren i skolan

I takt med att samhället och utbildningssystemet ständigt utvecklas, blir det allt viktigare att säkerställa att unga får en bred och varierad kunskapsbas. Yrken som en gång ansågs som självklara komponenter i vårt kulturarv riskerar att bli marginaliserade om de inte presenteras på ett relevant och engagerande sätt för de unga.

Trots det stora inflytandet och betydelsen av fiskeindustrin för vår nation, har en oroande låg kunskapsnivå identifierats om yrket bland barn i årskurs 4 till 9. Denna brist på medvetenhet skiljer sig markant från andra yrken, som t.ex. jordbrukssektorn, där pedagogiska initiativ har lanserats för att informera och engagera den yngre generationen. Ett exempel på detta är den befintliga webbplatsen om bondeyrket, som använder en kombination av text, bild, video och quiz för att ge en omfattande inblick i jordbrukets värld. Med denna framgångsrika modell som inspiration såg Hushållningssällskapet Västra en möjlighet att skapa en jämförbar plattform för yrkesfiske.

Fiskaren i skolan är en kunskapssatsning för grundskolans åk 4 till 9. Syftet är att öka kunskapen om svenskt yrkesfiske och om fiskens väg från båt till bord. Förhoppningen är att sajten ska öka barns och ungdomars kunskap om fisk och svenskt yrkesfiske, betydelsen för svensk livsmedelsproduktion och hållbar utveckling men också öka kunskapen om olika yrkesmöjligheter inom fiskerinäringen.   

Bakom initiativet står Swedish Pelagic Federation PO, Sveriges Fiskares Producentorganisation, Havs- och kustfiskarnas producentorganisation samt Sveriges Insjöfiskares Centralförbund. Medverkar gör även Göteborgs Fiskauktion, Sjömatfrämjandet och Sweden Pelagic AB med beredningsindustri på Orust. Arbetet med att ta fram materialet till sajten har skett under ledning av Hushållningssällskapet Västra och i samarbete med oss på Dimh. Satsningen har finansierats av Västra Götalandsregionen och Jordbruksverket.  

Länkar 
fiskareniskolan.se
hushallningssallskapet.se

En sten i vattnet skapar många ringar.

Det var här vi på Dimh kom in i bilden, med vår unika förståelse för gamification. Med vår djupa kunskap inom digital design och utveckling blev vi det självklara valet för att förverkliga Hushållningssällskapets vision. I och med att vi har varit med i framtagendet av Bonden i skolan så var vårt team, bestående av utvecklare, konceptutvecklare, 3D grafiker och UX/UI-designers, den kompletta lösningar som både informerade och engagerade målgruppen. Genom att integrera gamification med pedagogiskt innehåll, såg vi potentialen att utforma en lösning som skulle göra yrkesfisket både tillgängligt och intressant för barn och unga.

 

Process & Framtagande

Allt tog sin början när vi fick förfrågan: "Kan ni skapa något som känns varmt och inbjudande för barn? Vi tänker oss något i stil med 'Pettson och Findus', men med en egen unik twist." Denna initiala idé blev grundstenen för vårt projekt. För att förvandla denna vision till verklighet inledde vi med grundläggande skisser. Efterföljande steg involverade en rad samtal och konversationer med våra klienter. Dessa interaktioner var avgörande för att uppnå en gemensam förståelse och riktning för projektet, samt för att säkerställa att slutresultatet skulle motsvara förväntningarna.


I goda och kreativa processer landar man ofta på ett annat resultat än vad man ursprungligen hade tänkt sig. Resultatet överträffar ofta de initiala förväntningarna.

Fiskare-i-skolan-skiss-koncept-fiske-hushallningssallskapet_Lararresurser_Pedagogiskt_innehall_Illustrationsstrategi_Fiskarlivet_3D_Dimh

Skisser från Hushållningsällskapet som visar ett enkelt koncept av vad som behöver finnas på sidan.

fiskaren-i-skolan-skiss-koncept-illustrationer-pa-fiske-batar-hav-scaledYrkesfisket_Hushallningssallskapet_Barns-utbildning_Gamification-inom-utbildning_Pedagogiska-initiativ_Digital-design_UXUI-Dimh

Konceptskisser från Dimh som svar på skisserna och diskussionerna med hushållsningssällskapet. 

UX/UI

När vi påbörjade arbetet med gränssnittsdesignen och den användarcentrerade designen var det avgörande för oss att noggrant förstå och beakta vår målgrupp.
Med dem i åtanke skapade vi en grafisk profil som inte bara reflekterade temat "fiske" utan även var lekfull och engagerande för användaren.

I vår strävan att skapa en unik och minnesvärd upplevelse, valde vi att tänka utanför boxen när det gäller symbolspråket. Istället för traditionella designelement valde vi att införliva symboler som påminde om sjön och dess omgivning. Exempelvis använde vi vågmönster istället för de vanliga understrecken och bytte ut konventionella pilar mot ankare. Vi gav också särskilt fokus på att markera ikonerna med klassisk grafik som är kännetecknande för sjöfartssamhällen. Allt detta bidrog till att skapa ett gränssnitt som inte bara var funktionellt, men också visuellt tilltalande och känslofyllt kopplat till projektets kärna.


Fiskare-i-skolan-cards-patterns-icons-illustration-mockup-scaled_grafik_Flexibla_illustrationer_Visualisering_av_yrkenLararresurser_Pedagogiskt_innehall_Illustrationsstrategi_Fiskarlivet_3D_Dimh

Illustration & 3D

 

Vid framtagandet av bildmaterial behövde vi ompröva vår strategi. Inledningsvis övervägde vi enkla illustrationer som senare skulle förfinas. Men traditionella illustrationer förutsatte att projektets utformning och beslut angående den slutliga bilden var mer fastställda än de faktiskt var vid den tidpunkten. För att möta behovet av flexibilitet i de slutgiltiga bilderna, och för att effektivisera tidsanvändningen längre fram, valde vi att skapa miljöerna i 3D. Resultatet blev över hundra unika
3D-modeller, allt från den charmiga maskoten Mozart till den avbildade fiskaren – alla skapade av Dimh.

Genom att använda 3D-grafik kunde vi tillgodose kundens önskemål om att enkelt lägga till, justera och ändra vinklar på objekten. Om vi hade valt traditionella illustrationer skulle varje ändring ha krävt omillustration, vilket hade varit tidskrävande. Slutresultatet blev en
3D-grafik som trots sin detaljrikedom har en illustrerad och vänlig framtoning.

fiskaren-i-skolan-bat-hamn-stad-vatten-illustration-fiske-fabrik
fiskaren-i-skolan-bat-hamn-vatten-fiskare-mas-illustration
fiskaren-i-skolan-talrik-mat-fisk-fiskburgare.sallad.bestik-duk-bord-mas-vaxter

Plattformar

Fiskaren i skolan är idag utvecklat för plattor och desktop.

ipad_
desktop_

Har du frågor om projektet? 

Dimh_Avatar_Stefania

Stefania Citraro

Affärsutveckling och samarbete

© Dimh 2022. All rights reserved.