Förlossningsresan

Förlossningsresan för Högskolan i Skövde

I samarbete med Högskolan i Skövde har vi arbetat med allt från workshop, koncept och utveckling av appen Förlossningsresan.

Förlossningsresan ska fungera som ett stöttande verktyg till föräldrar genom hela föräldraskapet. Verktyget är utvecklat som ett så kallat interaktivt story-spel där är föräldrar själva kan styra olika scenarier och därmed kontrollera vilken information de ska ta del av.

Förlossningsresan är en del projektet “Digitalt föräldrastöd” som startades 2019 och drivs som både forsknings- och pilotprojekt i samverkan mellan forskare inom den tvärvetenskapliga forskningsgruppen “Kvinna, barn, ungdom och familj”, vid Högskolan i Skövde, samt BB-Skövde Skaraborgs sjukhus och Barnmorskemottagningar Skövde.