PROMT

PROMT för Karolinska Institutet

PROMT utvecklades på uppdrag av Rehabmedicinska kliniken på Karolinska i Huddinge och är ett spel som ska hjälpa patienter att rehabilitera förvärvade hjärnskador. Med hjälp av en så kallad ”eyetracker” som läser av ögats rörelser spelar patienten olika minispel som tränar ögonen på varierande sätt. Genom att träna upp ögats synförmåga kan också förvärvade hjärnskador rehabiliteras snabbare. Spelet har testats på riktiga patienter med goda resultat där alla tydligt har förbättrat sin synförmåga.