Tjänster

Vår expertis

Vi kommer alltid bidra med erfarenhet och kunskap inom de områden där du verkar och med vår metodik skapar vi innovationskraft.
Vi gör svåra saker enkla och tråkiga saker roliga genom att ständigt ta små steg framåt.
Det gör vi genom passion, engagemang och en genuin tro på att göra gott.
Vi har under många år byggt upp en bred kompetens och stor kunskapsbank
– Det är vår styrka och stolthet.
Vi kan med den hjälpa er att hitta vägen framåt för att uppnå era mål. 

Föreläsningar

Vill du veta hur vården kan bli bättre med hjälp av spelifiering? Vi är riktigt bra på att inspirera kring gamification och digitalisering inom sjukvård och hälsa. 

Workshops 

För att skapa engagemang och en god grund för fortsatt arbete håller vi i workshops där vi inspirerar och ni hjälper oss med er expertis. Kanske skapar vi ett grymt koncept ihop? 

Rådgivning

Var befinner vi oss, vart är vi på väg och vad vill vi? Detta hjälper vi dig gärna att svara på. Våra seniora rådgivare guidar dig genom din omvärld och hjälper dig att förstå den. 

Konceptutveckling 

Skulle du vilja utveckla en tjänst eller spel? Med hjälp av just din kunskap och insikt producerar vi ett grymt koncept som du blir nöjd med.  

Spelutveckling

Det spelar ingen roll om vi tagit fram ditt koncept eller inte. Vi kan översätta det till verklig produkt tillsammans med våra utvecklare samtidigt som du är med under hela processen. 

Storytelling 

Kraften i berättandet är stort och kan verkligen göra skillnad. Vi hjälper dig förmedla dina budskap på rätt sätt genom storytelling. 

Upphandling/Ansökan 

Vi har lång erfarenhet av att rådgiva våra kunder med att hitta finansiering till sina projekt. Har du en idé du vill förverkliga med vår hjälp stöttar vi dig i ditt ansökningsförfarande, vare sig det gäller ansökningar, utlysningar eller upphandlingar. 

Drift och underhåll 

När vi har byggt färdigt och lösningen är sjösatt, tar vi ansvar för att lösningen fortsätter att fungera och är tillgänglig för de du önskar, så länge du önskar. 

Har du en idé?