ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Generator
custom-cover-arrow

Kund: RCC Väst och RCC Sthlm/Gotland

Dimhs tjänster: konceptutveckling, animering, storyboarding,
grafik.

Digital patientinformation
för RCC Väst och RCC Sthlm/Gotland

På uppdrag av Regionalt Cancercentrum Väst och Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland har vi tillsammans med läkare och forskare tagit fram en serie patientinformationsfilmer kring cancerbehandling.

Genom digital patientinformation kan man öka värdet i mötena mellan patient och vårdpersonal. Eftersom att patienten hemma får möjlighet att kolla på förberedande filmer kring sin behandling och sitt första möte vid strålningsavdelningen kan man öka kvalitén och värdet i de möten som sedan görs mellan patient och vårdpersonalen.

Konceptet grundar sig i utbildningsmetoden Flipped Classroom eller Omvänt klassrum på svenska, som menar att man kan få ett större värde i de lärande tillfällen om man som elev, eller i detta fallet patient, kan ta del av material innan och använda tiden under mötet till frågor som kommit upp under tiden man läste på om ämnet. Vi har tagit fram tre filmer vid namn Strålbehandling vid bröstcancer, Extern strålbehandling och Fysisk aktivitet och träning under cancerbehandling.

Dimh_logo-1

Ska vi inspireras av varandra?
Låt oss höras av!

© Dimh 2022. All rights reserved.