Parkgömmet

Parkgömmet för Change Attitude

Unikt lärospel mot grooming för barn

Hur talar vi med barn om deras vardag på nätet? Hur gör vi barn uppmärksamma på grooming – att det finns vuxna som tar kontakt med barn för att längre fram begå sexuella övergrepp? Läroplanen understryker skolans ansvar att ge eleverna redskap för att navigera säkrare online. Genom att barnen spelar Parkgömmet öppnar pedagogen för trygga samtal om grooming, självkänsla, gränssättning och rättigheter.

I Parkgömmet gömmer eleverna skatter på en äventyrsö, men det är någon som försöker komma åt deras ledtrådar till deras skatt. Parkgömmet är ett spel med inbyggd AR-teknik, det är en kombination av ett klassiskt brädspel och en app. Eleverna utmanas roliga minispel, vinner guldpengar och tävlar mot varandra. Det sociala samspelet är en viktig del av spelet, liksom samspelet mellan sinnesintryck och motorik när barnen flyttar pjäserna på den fysiska spelplanen.

Efter avslutad spelomgång sker ett samtal, lett av pedagogen, som utgår från barnens upplevelser av spelet och deras egna erfarenheter från nätet. I metodmaterialet finns samtalskort, förslag på frågeställningar och mer information om grooming.

Parkgömmet bygger på forskning på autentiska chattloggar där förövare tagit kontakt med barn i sexuellt syfte.Det är initierat av Change Attitude, utvecklat av oss i samarbete med Högskolan i Skövde. Det är finansierat av World Child Foundation och Svenska Postkodstiftelsen, som gör det möjligt alla spelet ska distribueras kostnadsfritt till alla Sveriges grundskolor.