VR Strålning

VR Strålning för Regionalt Cancercentrum Väst

VR-lösning skapar trygghet

Tillsammans med RCC väst (regionalt cancercentrum) och Maria Brovall, docent i omvårdnad vid jönköpings
universitet och den forskare som lett detta projekt, har vi tagit fram en VR (virtual reality)-lösning. 

Med hjälp av VR-lösningen kan patienter gå på ett virtuellt studiebesök på Sahlgrenska strålningsavdelning.
Tillsammans med en kompletterande app möjliggör VR-lösningen ett nytt sätt att hämta information på.
Förhoppningen är att lösningen ska få cancerpatienter att känna sig trygga och mer förberedda inför strålbehandlingen. 

Vi har bidragit med konceptutveckling, film, utveckling av VR-verktyg och app samt deltagit i workshops.